Wychowanie

wychowanie

Zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania prowadzone są w ramach Akademii IQ, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Dzieci z największych miast Polski już ósmy tydzień uczą się technik szybkiego i efektywnego notowania, grafomotoryki i kinezjologii. Akademia IQ rozpoczęła się w marcu br. W szkołach zaproszonych do współpracy wybrano po jednej klasie czwartej i piątej. Uczniowie otrzymali materiały oraz pomoce szkolne niezbędne do rozwiązywania ćwiczeń. Dla rodziców i nauczycieli przygotowano broszury na temat projektu oraz informacje o dysleksji i ADHD.

Zdaniem Łucji Sękowskiej, pedagog z SP nr 69 ze Szczecina dzieci są bardzo aktywne. – Widać duże zaangażowanie uczniów wynikające z wiary, iż te zajęcia pozwolą również im na osiąganie lepszych wyników w nauce. Zajęcia tego typu powinny odbywać się we wszystkich szkołach. – mówi Łucja Sękowska. Podobnego zdania jest Renata Barsznica z SP nr 118 we Wrocławiu: uczniom najbardziej podobają się zajęcia z kinezjologii. Poza tym motywujące są gadżety, które otrzymują – chętniej odrabiają zadania domowe, przez co dostają dodatkowe punkty i widać pierwsze postępy. Zajęcia Akademii IQ mają na celu powiększenie sprawności i szybkości uczenia się u dzieci w wieku 10 i 11 lat. – Uczniowie niestety coraz częściej mają problemy z przyswajaniem wiedzy. Akademia IQ pokazuje im jak czytać szybciej, poprawnie pisać, łatwiej zapamiętywać i koncentrować się. Pomaga też rodzicom brać czynny udział w edukacji ich pociech – mówi Danuta Stempowska, należąca do grona Ekspertów Akademii IQ.

To właśnie problem braku czasu dla dzieci, owocujący ich słabszymi wynikami w nauce, stał się impulsem do zrealizowania Kampanii. – Wiem jak ważne jest wspólne spędzanie czasu ze swoimi dziećmi, bo sam jestem ojcem. To właśnie my rodzice jesteśmy drogowskazem dla naszych pociech. Także jeśli chodzi o edukację – mówi Michał Marek, wiceprezes firmy GAL, twórcy Akademii IQ. Firma Gal zaprosiła do współpracy Renatę Czabaj i Danutę Stempowską z PTD oraz dr Wiesławę Wantuch z Instytutu Filologii UAM w Poznaniu, które stworzyły Zespół Ekspertów Akademii IQ. Opracowały one scenariusze zajęć oraz materiały dla dzieci. Eksperci pozostają do dyspozycji nauczycieli i rodziców przez cały czas trwania projektu. – Udzielamy porad jak pomóc w nauce, gdy dziecko nie radzi sobie w szkole, a jest dzieckiem inteligentnym – mówi Renata Czabaj – podpowiadamy też jak pracować z dzieckiem leworęcznym oraz co zrobić, kiedy dziecko ma wadę wymowy.