Varilrix &reg


    Szczepionkę można podawać osobom zdrowym w celu uodpornienia przeciwko ospie wietrznej, zdrowym z otoczenia chorych na ospę. Podaje się również: Pacjentom chorującym na ostrą białaczkę. Chorym poddanym leczeniu immunosupresyjnemu. Pacjentom oczekującym na przeszczep narządu. Pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi (choroby układu oddechowego, układu krążenia, mukowiscydoza, zaburzenia endokrynologiczne).


Nazwa handlowa leku:
  Varilrix®
Nazwa międzynarodowa:
  VARICELLA, LIVE ATTENUATED
Postacie występowania leku:
  liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań
Jak działa lek?
 • Preparat Varilix jest szczepionką przeciwko ospie wietrznej. Podanie szczepionki powoduje bezobjawowe zakażenie.
 • Odporność można uzyskać po zaszczepieniu do 72 godzin osobie, która miała kontakt z ospą wietrzną.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • Szczepionkę można podawać osobom zdrowym w celu uodpornienia przeciwko ospie wietrznej, zdrowym z otoczenia chorych na ospę.
 • Podaje się również:
 • Pacjentom chorującym na ostrą białaczkę.
 • Chorym poddanym leczeniu immunosupresyjnemu.
 • Pacjentom oczekującym na przeszczep narządu.
 • Pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi (choroby układu oddechowego, układu krążenia, mukowiscydoza, zaburzenia endokrynologiczne).
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Lek w postaci iniekcji podaje wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny
 • Dawkę leku ustala lekarz. Zwykle podaje się 0,5 ml rozpuszczonej szczepionki. Dzieciom od 9 miesiąca do 12 roku życia stosuje się jedną dawkę szczepionki, natomiast od 13 roku życia 2 dawki podane w odstępach co najmniej 6-cio tygodniowych.
 • Szczepionkę podaje się podskórnie w górną, boczną część ramienia.
 • Sczczepionki nie należy podawać w trakcie trwania ostrej infekcji przebiegającej z gorączką.
 • Nie należy podawać pacjentom z niską liczbą limfocytów we krwi (poniżej 1200/mm3.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
  Występują rzadko, najczęściej są to miejscowe odczyny poszczepienne, które samoistnie i szybko ustępują.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Wysypka (nieliczne pęcherzyki i grudki) podobna do występującej w ospie wietrznej.
 • Gorączka lub stany podgorączkowe.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że jesteś uczulony na neomycynę.
 • O tym, że przypuszczasz bądź jesteś w ciąży. Pamiętaj, że po szczepieniu musisz unikać zajścia w ciążę przez okres 3 miesięcy.
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
  Preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (polopiryna, aspiryna)
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 100 fiol. s.subst + s-amp. z igłą z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 10 fiol. s.subst + s-amp. z igłą z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 1 fiol. s.subst + s-amp. z igłą z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 100 fiol. s.subst + s-amp. z rozp. + igły
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 25 fiol. s.subst + s-amp. z igłą z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 1 fiol. s.subst + s-amp. z rozp. + igły
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 10 fiol. s.subst + s-amp. z rozp. + igły
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 25 fiol. s.subst + s-amp. z rozp. + igły
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 100 fiol. s.subst. +rozp. 0,5 ml
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 100 fiol. s.subst + s-amp. z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 25 fiol. s.subst + s-amp. z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 10 fiol. s.subst. +rozp. 0,5 ml
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 25 fiol. s.subst. +rozp. 0,5 ml
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 1 fiol. s.subst. +rozp. 0,5 ml
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 10 fiol. s.subst + s-amp. z rozp.
  Varilrix (SmithKline Beecham Biologicals) liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000PFU/dawkę, 1 fiol. s.subst + s-amp. z rozp.