Recormon S 1000


    Leczenie niedokrwistości u osób dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek (niedokrwistość nerkowa). Leczenie klinicznie wyrażonej niedokrwistości nerkowej u pacjentów niedializowanych. Zapobieganie niedokrwistości u noworodków z masą urodzeniową między 750 i 1500 g, urodzonych przed 34 tygodniem ciąży. Zapobieganie i leczenie niedokrwistości u dorosłych pacjentów z nowotworami litymi, u których chemioterapia oparta na związkach platyny może wywołać niedokrwistość (cisplatyna w dawce 75 mg/m2 na cykl oraz karboplatyna w dawce 350 mg/m2 na cykl). Pobudzenie produkcji krwinek czerwonych u osób przygotowywanych do programu autotransfuzji.


Nazwa handlowa leku:
  Recormon S 1000
Nazwa międzynarodowa:
  ERYTHROPOIETINUM
Postacie występowania leku:
  proszek i rozp. do przygotowania roztworu
Jak działa lek?
  Zawarta w preparacie epoetyna beta jest odpowiednikiem ludzkiego hormonu erytropoetyny – hormonu pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • Leczenie niedokrwistości u osób dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek (niedokrwistość nerkowa)
 • Leczenie klinicznie wyrażonej niedokrwistości nerkowej u pacjentów niedializowanych
 • Zapobieganie niedokrwistości u noworodków z masą urodzeniową między 750 i 1500 g, urodzonych przed 34 tygodniem ciąży
 • Zapobieganie i leczenie niedokrwistości u dorosłych pacjentów z nowotworami litymi, u których chemioterapia oparta na związkach platyny może wywołać niedokrwistość (cisplatyna w dawce 75 mg/m2 na cykl oraz karboplatyna w dawce 350 mg/m2 na cykl)
 • Pobudzenie produkcji krwinek czerwonych u osób przygotowywanych do programu autotransfuzji
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkę i częstotliwość podawania preparatu ustala lekarz mający doświadczenie w prowadzeniu chorych ze stanami wymienionymi powyżej
 • Ponieważ dawkowanie leku jest złożone i wieloetapowe, przestrzegaj ściśle zaleceń lekarza
 • Lek przenaczony jest do podawania podskórnego lub dożylnego.
 • W postaci injekcji dożylnych może być podawany jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Wzrost ciśnienia krwi lub zwiększanie się istniejącego wcześniej nadciśnienia, przełom nadciśnieniowy z objawami encefalopatii (bóle głowy, zaburzenia świadomości, drgawki kloniczno-toniczne)
 • Wzrost liczby płytek krwi, spadek stężenia żelaza
 • Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
Stosowanie leku może również wywołać:
  Reakcje skórne: wysypka, świąd, pokrzywka oraz odczyn w miejscu wstrzyknięcia
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że jesteś uczulony na którykolwiek ze składników preparatu
 • O tym, że chorujesz na nadciśnienie tętnicze
 • O tym, że cierpisz na chorobę wieńcową, przebyłeś w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu
 • O tym, że cierpisz na chorobę zatorowo-zakrzepową
 • O tym, że chorujesz na padaczkę
 • O tym, że chorujesz na przewlekłą niewydolność wątroby
Zapamiętaj!
 • Regularnie kontroluj ciśnienie tętnicze krwi
 • W przypadku gdy wystąpią u Ciebie wymienione wyżej działania niepożądane, w szczególności przeszywające bóle głowy, zgłoś sie do Twojego lekarza prowadzącego
Postać farmaceutyczna preparatu:
  Recormon S 1000 (Hoffmann La Roche Ltd.) proszek i rozp. do przygotowania roztworu 1000j.m., 10 fiol. s.subst + s-amp. z rozp.