Lipobay 0,2


    W leczeniu hipercholesterolemii i hipercholesterolemii z towarzyszącą hipertrójglicerydemią, gdy leczenie dietetyczne okazało się niewystarczające. W chorobie wieńcowej z zaburzeniami lipidowymi.


Nazwa handlowa leku:
  Lipobay 0,2
Nazwa międzynarodowa:
  CERIVASTATINUM NATRICUM
Postacie występowania leku:
  tabletki powlekane
Jak działa lek?
 • UWAGA! – w sierpniu 2001 firma Bayer wstrzymała sprzedaż leku.
 • Lek należy do grupy inhibitorów reduktazy hMG-CoA. Obniża stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w surowicy krwi.
 • Zapobiega rozwojowi i powikłaniom miażdżycy.
 • Zmniejszenie stężenia cholesterolu występuje w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia ceriwastatyną, a maksymalne działanie po 4 tygodniach.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W leczeniu hipercholesterolemii i hipercholesterolemii z towarzyszącą hipertrójglicerydemią, gdy leczenie dietetyczne okazało się niewystarczające.
 • W chorobie wieńcowej z zaburzeniami lipidowymi.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkowanie i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
 • Zwykle dawka początkowa wynosi 0,1 mg na dobę.
 • Lek najczęściej przyjmuje się raz na dobę, wieczorem (w porze kolacji lub przed snem).
 • Przyjmowanie leku razem z pożywieniem nie wpływa na działanie ceriwastatyny.
 • Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia powinno się stosować standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu.
 • W trakcie leczenia należy wykonywać okresowe oznaczenia poziomu lipidów w surowicy i modyfikować dawkę.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
  U 1-2% pacjentów:
  • bóle brzucha,
  • bóle głowy,
  • osłabienie,
  • wzdęcia, zaparcia, niestrawność, biegunka, nudności,
  • zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatynowej (CPK) w surowicy krwi,
  • bóle mięśni,
  • wysypka.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • U 0.1-1% pacjentów:
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
  • bóle nóg i ramion, bóle stawów, nużliwość (wiotkość) mięśni, osłabienie mięśni,
  • bezsenność,
  • mrowienie i drętwienie mięśni,
  • zawroty głowy,
  • zmiany w obrębie oka,
  • podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych (aminotransferaz) w surowicy.
 • Bardzo rzadko (u
  • reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy,
  • zapalenie wątroby,
  • rabdomioliza (czasami z towarzyszącą ciężką niewydolnością nerek spowodowaną miogiobinurią), zapalenie mięśni.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że chorujesz na nerki lub wątrobę.
 • O nadwrażliwości na ten lek.
 • O innych stosowanych lekach.
 • O dolegliwościach pojawiających się podczas stosowania leku jak np.: rozlane bóle mięśniowe, tkliwość lub osłabienie mięśni.
 • O tym, że spożywasz znaczne ilości alkoholu.
 • O tym, że chorujesz na miopatię lub inne choroby mięśni.
 • Powiadom lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży a także gdy karmisz piersią.
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
 • Ze względu na ryzyko wystąpienia miopatii:
  • cyklosporyny,
  • pochodnych kwasu fibrynowego, kwasu nikotynowego,
  • erytromycyny,
  • leków przeciwgrzybiczych z grupy azoli.
 • Ze względu na ryzyko rabdomiolizy (uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych):
  • gemfibrozilu (Gemfibral, Gevilon, Lipozil).
Zapytaj lekarza, jak stosować lek, gdy przyjmujesz jednocześnie:
 • Leki wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina).
 • Erytromycynę i itrakonazol.
 • Cyklosporynę lub inne leki immunospupresyjne.
Zapamiętaj!
 • Nie zaleca się jednoczesnego podawania z ceriwastatyną gemfibrozilu (Gemfibral, Gevilon, Lipozil) – ze względu na zwiększone ryzyko rabdomiolizy.
 • Jeśli podczas stosowania leku pojawią się dolegliwości takie jak np. rozlane bóle mięśniowe, tkliwość lub osłabienie mięśni, natychmiast zgłoś się do lekarza, szczególnie jeżeli towarzyszy temu złe samopoczucie, lub gorączka.
 • Leku nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących.
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Lipobay 0,2 (Bayer AG) tabletki powlekane 0,2mg, 28 tabl.
  Lipobay 0,2 (Bayer AG) tabletki powlekane 0,2mg, 98 tabl.