Invirase &reg


    W monoterapii, u pacjentów z dorosłych z zaawansowaną postacią zakażenia wirusem HIV, nie tolerujących leczenia analogami nukleozydów. Lek wskazany jest do leczenia osób dorosłych zakażonych HIV-1 w połączeniu z preparatami antyretrowirusowymi: w skojarzeniu z zalcitabiną (Hivid) i/lub zidovudiną (Retrovir, ZDV) u dorosłych z zaawansowaną postacią zakażenia wirusem HIV, z poziomem limfocytów CD4300/mm3, leczonych, lub nie, uprzednio zidovudiną. U pacjentów leczonych uprzednio analogami nukleozydów, zaleca się skojarzone leczenie Invirase z zalcitabiną i/lub zidovudiną.


Nazwa handlowa leku:
  Invirase®
Nazwa międzynarodowa:
  SAQUINAVIRUM
Postacie występowania leku:
  kapsułki
Jak działa lek?
  Zawarty w preparacie sakwinawir jest inhibitorem proteazy HIV. Lek powoduje rozczepienie białek wirusa HIV-1 w zakażonych komórkach, co hamuje powstawanie w pełni uformowanych cząstek wirusa zdolnych do dalszego zakażania
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W monoterapii, u pacjentów z dorosłych z zaawansowaną postacią zakażenia wirusem HIV, nie tolerujących leczenia analogami nukleozydów
 • Lek wskazany jest do leczenia osób dorosłych zakażonych HIV-1 w połączeniu z preparatami antyretrowirusowymi:
 • w skojarzeniu z zalcitabiną (Hivid) i/lub zidovudiną (Retrovir, ZDV) u dorosłych z zaawansowaną postacią zakażenia wirusem HIV, z poziomem limfocytów CD4300/mm3, leczonych, lub nie, uprzednio zidovudiną
 • U pacjentów leczonych uprzednio analogami nukleozydów, zaleca się skojarzone leczenie Invirase z zalcitabiną i/lub zidovudiną
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Leczenie preparatem powinno być przeprowadzane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeniu wirusem HIV
 • Zwykle u osób dorosłych preparat podaje się doustnie w dawce 600mg 3 razy na dobę do 2 godzin po posiłku
 • Dawka preparatu jest ta sama w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z zalcitabiną (Hivid, 3 razy po 0,75 mg) i/lub zidovudiną (Retrovir, ZDV, 200mg 3 razy dziennie)
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Wysypka, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe, bóle mięśniowe
 • Bóle głowy, neuropatia obwodowa, zawroty głowy, mrowienia w kończynach
 • Biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, nudności, bóle brzucha
 • Zapalenie gardła, osłabienie
 • Wzrost aktywności CPK w surowicy krwi, obniżenie stężenia glukozy we krwi, wzrost aktywności aminotransferaz
 • W przypadku terapii skojarzonej mogą wystąpić objawy niepożądane charakterystyczne dla zastosowanych preparatów. Powinieneś zgłaszać lekarzowi wszystkie objawy uboczne jakie u siebie zauważysz. Czasem trudno jest ocenić czy ich występowanie jest związane z przyjmowaniem któregoś z leków czy też objaw ten wynika z przebiegu choroby podstawowej
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Wzmożoną potliwość, parestezje, splątanie, zaburzenia widzenia, bezsenność, zaburzenia intelektu, drażliwość, euforię
 • Niestrawność, uszkodzenie błon śluzowych, zaparcia, odbijania, zapalenie błony śluzowej języka
 • Zapalenie krtani, duszność
 • Gorączkę, zaburzenia apetytu, zespół wyniszczenia, zaburzenia smaku
 • Zapalenie trzustki, depresję
 • Ostrą białaczkę mieloblastyczną. Niedokrwistość hemolityczną
 • Zespół Stevens-Johnsona
O czym należy poinformować lekarza?
 • O nadwrażliwości na sakwinawir, lub którykolwiek ze składników preparatu
 • O przewlekłej chorobie wątroby
 • O tym, że chorujesz na hemofilię
 • O tym, że chorujesz na cukrzycę
 • O tym, że jesteś w ciąży
Zapytaj lekarza, jak stosować lek, gdy przyjmujesz jednocześnie:
 • Preparaty terfenadyny
 • Preparaty astemizolu i cisapridu (Gasprid)
 • Rifampicynę
 • Blokery kanału wapniowego
 • Zapytaj jeśli wcześniej przyjmowałeś inny preparat sakwinawiru (Fortovase)
 • Preparaty przeciwgrzybicze – ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, mikonazol
 • Ranitydynę
 • Indinawir, nelfinawir, ritonawir
 • Klarytromycynę
 • Delawirdynę, newirapinę
 • Leki uspokajające – midazolam, triazolam
 • Fenobarbital, fenytoinę, daksametazon, karbamazepinę
Zapamiętaj!
  Lek sakwinawir nie leczy zakażenia HIV – jednak zapobiega rozwinięciu pełnoobjawowego zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Przestrzegaj ściśle zaleceń lekarza co do stosowania preparatu sakwinawiru oraz innych leków przeciw zakażeniu wirusem HIV
Postać farmaceutyczna preparatu:
  Invirase (Hoffmann La Roche Ltd.) kapsułki 200mg, 270 kaps.