Imovax Polio


    Szczepionka służy do uodporniania dzieci i dorosłych przeciwko wirusom polio. Szczepieniu również powinny się poddać osoby podróżujące w miejsca, gdzie choroba Heinego-Medina występuje endemicznie.


Nazwa handlowa leku:
  Imovax Polio
Nazwa międzynarodowa:
  POLIOMYELITIS, TRIVALENT, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
Postacie występowania leku:
  zawiesina do wstrzykiwań
Jak działa lek?
  Preparat jest szczepionką przeciwko chorobie Heinego-Medina (poliomyelitis). Zawiera żywe, pozbawione właściwości chorobotwórczych wirusy polio typu 1, 2 i 3.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • Szczepionka służy do uodporniania dzieci i dorosłych przeciwko wirusom polio.
 • Szczepieniu również powinny się poddać osoby podróżujące w miejsca, gdzie choroba Heinego-Medina występuje endemicznie.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Lek w postaci iniekcji podaje wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny
 • Szczepienie przeciwko poliomyelitis jest ujęte w kalendarzu szczepień podstawowych, także dawka i odstępy pomiędzy kolejnymi szczepieniami są ściśle określone. Pierwsze trzy dawki, poczynając od drugiego miesiąca życia dziecka podawane są w odstępach 6-cio tygodniowych, następnie w 16-18 miesiącu życia dawka uzupełniająca; w 6 i 11 roku życia dawki przypominające.
 • Szczepionka przeznaczona jest do podawania doustnego.
 • Tak jak w przypadku innych szczepionek, preparatu nie należy podawać w trakcie ostrych chorób przebiegających z gorączką.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
  Podanie szczepionki prowadzi do zakażenia bezobjawowego. Działania niepożądane występują rzadko i samoistnie przemijają – bóle głowy, wymioty, biegunka
O czym należy poinformować lekarza?
  O tym, że jesteś w ciąży.
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Imovax Polio (Pasteur Merieux Serums et Vaccins Lyon) zawiesina do wstrzykiwań 0,5ml, 1 amp. 0,5 ml
  Imovax Polio (Pasteur Merieux Serums et Vaccins Lyon) zawiesina do wstrzykiwań 0,5ml, 20 amp. 0,5 ml