Fortovase &reg


    Lek wskazany jest do leczenia osób dorosłych zkażonych HIV-1 w połączeniu z preparatami antyretrowirusowymi.


Nazwa handlowa leku:
  Fortovase®
Nazwa międzynarodowa:
  SAQUINAVIRUM
Postacie występowania leku:
  kapsułki
Jak działa lek?
  Zawarty w preparacie sakwinawir jest inhibitorem proteazy HIV. Lek powoduje rozczepienie białek wirusa HIV-1 w zakażonych komórkach, co hamuje powstawanie w pełni uformowanych cząstek wirusa zdolnych do dalszego zakażania
Kiedy lek ma zastosowanie?
  Lek wskazany jest do leczenia osób dorosłych zkażonych HIV-1 w połączeniu z preparatami antyretrowirusowymi
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Leczenie preparatem Fortovase powinno być przeprowadzane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeniu wirusem HIV
 • Zwykle u osób powyżej 16 lat preparat podaje się doustnie w dawce 1200mg 3 razy na dobę w ciągu 2 godzin po posiłku
 • Zaleca się skojarzone leczenie polegające na podawaniu analogów nukleozydowych i preparatu sakwinawiru
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Zaburzenia żołądkowo jelitowe – biegunka, nudności
 • Ból głowy, bóle mięśniowo-kostne, wysypka skórna, świąd
 • Splątanie, ataksja i osłabienie
 • Depresja
 • Niedokrwistość hemolityczna
 • Małopłytkowość
 • Zaostrzenie przewlekłej niewydolności wątroby z podwyższeniem wskaźników wątrobowych, żółtaczką i wodobrzuszem
 • Gorączka polekowa
 • Zapalenie wielostawowe
 • kamica nerek zapalenie trzustki; niedrożność jelit; nadciśnienie w żyle wrotnej; skurcz naczyń obwodowych
 • Wzrost aktywności CPK w surowicy krwi, obniżenie stężenia glukozy we krwi, wzrost aktywności aminotransferaz
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Ostrą białaczkę mieloblastyczną
 • Zespół Stevens-Johnsona
O czym należy poinformować lekarza?
 • O nadwrażliwości na sakwinawir, lub którykolwiek ze składników preparatu
 • O przewlekłej chorobie wątroby
 • O tym, że chorujesz na hemofilię
 • O tym, że chorujesz na cukrzycę
 • O tym, że jesteś w ciąży
Zapytaj lekarza, jak stosować lek, gdy przyjmujesz jednocześnie:
 • Preparaty terfenadyny
 • Preparaty astemizolu i cisapridu (Gasprid)
 • Rifampicynę
 • Blokery kanału wapniowego
 • Zapytaj jeśli wcześniej przyjmowałeś inny preparat sakwinawiru (Invirase)
 • Preparaty przeciwgrzybicze – ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, mikonazol
 • Ranitydynę
 • Indinawir, nelfinawir, ritonawir
 • Klarytromycynę
 • Delawirdynę, newirapinę
 • Leki uspokajające – midazolam, triazolam
 • Fenobarbital, fenytoinę, daksametazon, karbamazepinę
Zapamiętaj!
  Lek sakwinawir nie leczy zakażenia HIV – jednak zapobiega rozwinięciu pełnoobjawowego zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Przestrzegaj ściśle zaleceń lekarza co do stosowania preparatu sakwinawiru oraz innych leków przeciw zakażeniu wirusem HIV
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Fortovase (Hoffmann La Roche Ltd.) kapsułki 200mg, 180 szt.
  Fortovase (Hoffmann La Roche Ltd.) kapsułki 200mg, 540 szt.