Engerix-B &reg


    Szczepionka jest wskazana dla uzyskania czynnej odporności przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Szczepienie powinno także zabezpieczyć przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu D, ponieważ dochodzi do niego tylko podczas zakażenia wirusem HBV. Na mocy odpowiednich zarządzeń, od 1996 roku w naszym kraju wszystkie noworodki są obowiązkowo i bezpłatnie szczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Osoby, którym szczególnie zalecane są szczepienia to: Personel medyczny. Osoby z przewlekłymi schorzeniami wątroby lub narażeni na wystąpienie przewlekłych schorzeń wątroby (np. nosiciele wirusa HCV, osoby nadużywające alkoholu). Pacjenci oczekujący na zabieg chirurgiczny. Osoby, których zachowania seksualne sprzyjają zakażeniu HBV. Narkomani przyjmujący dożylnie środki uzależniające. Osoby wyjeżdżające do miejsc o powszechnym występowaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B. Osoby pochodzące z miejsc o powszechnym występowaniu HBV. Członkowie rodzin mieszkających z osobami należącymi do którejkolwiek z powyższych grup oraz z osobami cierpiącymi na ostre lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B. Inni: pracownicy policji, straży pożarnej, sił zbrojnych a także osoby których charakter pracy lub sposób życia może sprzyjać zakażeniu HBV.


Nazwa handlowa leku:
  Engerix-B®
Nazwa międzynarodowa:
  HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN
Postacie występowania leku:
  zawiesina do wstrzykiwań
Jak działa lek?
 • Jest to szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV), uzyskana za pomocą metody zwanej inżynierią genetyczną. Zawiera oczyszczony główny antygen powierzchniowy wirusa HBV (HbsAg).
 • Szczepionka pobudza wytwarzanie przez organizm swoistych przeciwciał anty-HBs
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • Szczepionka Engerix B ® jest wskazana dla uzyskania czynnej odporności przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Szczepienie powinno także zabezpieczyć przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu D, ponieważ dochodzi do niego tylko podczas zakażenia wirusem HBV.
 • Na mocy odpowiednich zarządzeń, od 1996 roku w naszym kraju wszystkie noworodki są obowiązkowo i bezpłatnie szczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 • Osoby, którym szczególnie zalecane są szczepienia to:
 • Personel medyczny.
 • Osoby z przewlekłymi schorzeniami wątroby lub narażeni na wystąpienie przewlekłych schorzeń wątroby (np. nosiciele wirusa HCV, osoby nadużywające alkoholu).
 • Pacjenci oczekujący na zabieg chirurgiczny.
 • Osoby, których zachowania seksualne sprzyjają zakażeniu HBV.
 • Narkomani przyjmujący dożylnie środki uzależniające.
 • Osoby wyjeżdżające do miejsc o powszechnym występowaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 • Osoby pochodzące z miejsc o powszechnym występowaniu HBV.
 • Członkowie rodzin mieszkających z osobami należącymi do którejkolwiek z powyższych grup oraz z osobami cierpiącymi na ostre lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B.
 • Inni: pracownicy policji, straży pożarnej, sił zbrojnych a także osoby których charakter pracy lub sposób życia może sprzyjać zakażeniu HBV.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkę szczepionki ustala lekarz. Zwykle jednorazowa dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia wynosi 20µg; dla dzieci poniżej 15 roku życia – 10µg.
 • Aby uzyskać optymalną przed zakażeniem HBV konieczne jest podanie trzech dawek szczepionki według ustalonych schematów postępowania. Najczęściej jest to schemat 0-1-6 (0- dzień podania pierwszej dawki, 1- druga dawka po miesiącu od pierwszej; 6 – trzecia dawka po sześciu miesiącach od pierwszej).
 • U noworodków szczepienie przeciwko zakażeniu HBV wpisane jest w kalendarz pozostałych obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • Szczepionka podawana jest domięśniowo w mięsień naramienny u dzieci i dorosłych oraz w okolicę przednio-boczną uda noworodka i młodszego dziecka. W sytuacjach wyjątkowych można podać szczepionkę podskórnie (osoby z małopłytkowością i zaburzeniami krzepnięcia krwi).
 • Podanie szczepionki powinno być odroczone w okresie ostrych chorób przebiegających z gorączką.
 • Iniekcje mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Szczepionka ta jest zazwyczaj dobrze tolerowana, jeśli występują objawy niepożądane – są one łagodne i przemijające.
 • Najczęściej występuje przejściowa bolesność, zaczerwienienie i stwardnienie w miejscu podania szczepionki.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Uczucie zmęczenia i rozbicia, gorączka, objawy rzekomogrypowe.
 • Zawroty głowy, ból głowy.
 • Bóle stawów, bóle mięśni.
 • Wysypka, świąd, pokrzywka.
O czym należy poinformować lekarza?
  O tym, że podejrzewasz lub jesteś w ciąży.
 • O tym, że wystąpiły u Ciebie niepożądane objawy po wcześniejszej dawce szczepionki.
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 10 fiol. 1 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 10 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 25 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 100 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 10 fiol. 1 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 25 fiol. 1 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 25 fiol. 1 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 10 fiol. 0,5 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 100 fiol. 0,5 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 25 fiol. 0,5 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 10 s-amp. 1 ml
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 10 s-amp. 0,5 ml
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 25 s-amp. 0,5 ml
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 25 s-amp. 1 ml
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 1 fiol. 1 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml (1 dawka) + strzykawka
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 1 fiol. 1 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml (1 dawka)
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 20mcg/1 ml, 1 s-amp. 1 ml
  Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) zawiesina do wstrzykiwań 10mcg/0,5 ml, 1 s-amp. 0,5 ml