Decubitol


    Lek stosuje się w leczeniu odleżyn i ran oparzeniowych niewielkiego stopnia, w leczeniu odmrożeń.


Nazwa handlowa leku:
  Decubitol
Nazwa międzynarodowa:
  ALANTOINUM + ZINCI OXIDUM
Postacie występowania leku:
  aerozol
Jak działa lek?
  Lek przyspiesza gojenie się ran, ułatwie powstawanie nowego nabłonka. Tworzy cienką, wysychającą warstwę ochronną na powierzchni rany.
Kiedy lek ma zastosowanie?
  Lek stosuje się w leczeniu odleżyn i ran oparzeniowych niewielkiego stopnia, w leczeniu odmrożeń.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz, najczęściej lek stosowany jest 2 razy dziennie.
 • Po silnym wstrząśnięciu aerozolu należy opryskać chorobowo zmienioną skórę.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Podrażnienie skóry i stan zapalny skóry (bardzo rzadko).
 • Gdy powyższa reakcja wystąpi, przerwij stosowanie leku i skontaktuj się z lekarzem.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że miałeś kiedykolwiek uczulenie na ten lek.
 • Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie zażywasz.
Zapamiętaj!
 • Leku nie należy stosować w przypadku zakażenia rany bakteriami.
 • Chroń oczy przed kontaktem z lekiem.
 • W czasie stosowania leku unikaj przebywania na słońcu.
 • Zawsze przechowuj lek w zamkniętym i oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym miejscu; chroń go przed światłem i wilgocią.
Postać farmaceutyczna preparatu:
Decubitol (Glaxo Wellcome S.A.) aerozol -, 1 poj. 50 g