Condyline


    Lek stosowany jest w leczeniu kłykcin na narządach płciowych -Condylomata acuminata. Jest to choroba przenoszona drogą stosunków płciowych. Choroba ta wywołana jest przez wirus Papilloma (HPV).


Nazwa handlowa leku:
  Condyline
Nazwa międzynarodowa:
  PODOPHYLLOTOXINUM
Postacie występowania leku:
  płyn
Jak działa lek?
  Lek działa niszcząco na komórki nabłonka, prowadząc do ich martwicy.
Kiedy lek ma zastosowanie?
  Lek stosowany jest w leczeniu kłykcin na narządach płciowych — Condylomata acuminata. Jest to choroba przenoszona drogą stosunków płciowych. Choroba ta wywołana jest przez wirus Papilloma (HPV).
Jakie są zasady przyjmowania leku?
  Lek stosowany jest zewnętrznie na narządy płciowe. Stosuje się go 2 razy dziennie przez 3 dni, po czym przerywa się na cztery dni. Można takie tygodniowe kuracje stosować przez okres 6 tygodni. Przed każdym stosowaniem płynu leczony obszar należy umyć mydłem i osuszyć papierem toaletowym lub chusteczką higieniczną, które należy spłukać w muszli klozetowej. Kłykciny smarować należy za pomocą aplikatora dołączonego do leku. Naniesiony płyn należy pozostawić przez kilka minut do wyschnięcia.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Mogą pojawić się objawy miejscowego podrażnienia z odczuwaniem pieczenia oraz zapalenia żołędzi i napletka lub owrzodzenia nabłonka.
 • Gdy powyższe dolegliwości wystąpią i nasilają się, skontaktuj się z lekarzem.
O czym należy poinformować lekarza?
 • Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że możesz być w ciąży, oraz gdy karmisz dziecko piersią.
Zapamiętaj!
  Chroń oczy przed kontaktem z lekiem. Gdyby płyn przypadkowo dostał się do oczu, natychmiast przepłucz je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
Postać farmaceutyczna preparatu:
  Condyline (Yamanouchi Europe B.V.) płyn 5mg/ml, 1 op. 3,5 ml