Cloranxen &reg


    W stanach lęku, nadmiernego napięcia emocjonalnego i pobudzenia psychoruchowego towarzyszących zaburzeniom nerwicowym. W niektórych chorobach somatycznych, w których występują zaburzenia lękowe. W łagodzeniu objawów abstynencyjnych związanych z nadużywaniem alkoholu. Pomocniczo w ogniskowych napadach padaczkowych.


Nazwa handlowa leku:
  Cloranxen®
Nazwa międzynarodowa:
  CLORAZEPATI DIPOTASSIUM
Postacie występowania leku:
  tabletki
Jak działa lek?
  Lek znosi stany nadmiernego napięcia emocjonalnego, lęku i zagrożenia. W większych dawkach działa uspokajająco, nasennie i przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W stanach lęku, nadmiernego napięcia emocjonalnego i pobudzenia psychoruchowego towarzyszących zaburzeniom nerwicowym
 • W niektórych chorobach somatycznych, w których występują zaburzenia lękowe
 • W łagodzeniu objawów abstynencyjnych związanych z nadużywaniem alkoholu
 • Pomocniczo w ogniskowych napadach padaczkowych
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkę i częstotliwość podawania prepatatu ściśle ustala lekarz
 • Zwykle lek stosuje się w dobowej dawce 10-20mg najlepiej przed spoczynkiem nocnym. Dawkę dobową można podnieść do 60mg (maksymalnie 90mg) na dobę, podając w kilku podzielonych dawkach w ciągu dnia. U osób starszych początkowa dawka powinna być nieco niższa – 5-10mg na dobę
 • Czas stosowania preparatu nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie
 • Leku nie należy podawać dzieciom do 9 roku życia
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Senność, bóle i zawroty głowy
 • Drażliwość, niezborność ruchowa
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Podwójne widzenie, niewyraźna mowa, stany depresyjne a nawet zaburzenia świadomości
 • Rzadko zwiększenie masy ciała, zaburzenia miesiączkowania
 • Suchość błon śluzowych, zaparcie
 • Spadki ciśnienia tętniczego krwi
 • Pobudzenie ruchowe, agresja, euforia, omamy, bezsenność
 • Wysypka skórna
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że jesteś uczulony na lek
 • O tym, że jesteś lub możesz być w ciąży, a także gdy karmisz piersią
 • O tym, że chorujesz na nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
 • O tym, że chorujesz na jaskrę
 • O tym, że cierpisz na chorobę Parkinsona
 • O tym, że chorujesz na nerki lub wątrobę
 • O tym, że cierpisz na depresję, a także inne zaburzenia psychiczne
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
 • Prowadzenia samochodu i obsługi skomplikowanych urządzeń elektromechanicznych
 • Podczas stosowania preparatu nie pij alkoholu!
Zapytaj lekarza, jak stosować lek, gdy przyjmujesz jednocześnie:
 • Leki uspokajające, nasenne
 • Neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne
 • Leki przeciwhistaminowe
 • Leki zobojętniające kwas żołądkowy
Zapamiętaj!
 • Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spodowować uzależnienie od leku
 • Zaburzeniami ze strony układu nerwowego takie jak umiarkowana senność, a nawet śpiączka mogą świadczyć o przedawkowaniu preparatu. Jeśli zauważysz takie objawy u siebie lub u członka Twojej rodziny, niezwłocznie powiadom lekarza
 • Nie przerywaj terapii clorazepatem bez wiedzy lekarza, ponieważ nagłe odstawienie może spowodować wystąpienie zespołu objawów takich jak: drżenie mięśniowe, pobudzenie, bezsenność, halucynacje i zaburzenia orientacji
 • Przestrzegaj zaleceń lekarza dotyczących dawki i częstotliwości przyjmowania leku
Postać farmaceutyczna preparatu:

  Cloranxen (Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.) tabletki 10mg, 30 tabl.
  Cloranxen (Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.) tabletki 5mg, 30 tabl.