Zaburzenia miesiączkowania


   Zaburzenia miesiączkowania są przyczyną znacznych dolegliwości fizycznych. Co piąta kobieta zgłasza się do ginekologa z powodu nieprawidłowych krwawień.

Zaburzenia miesiączkowania dzielimy na:
– nieprawidłowości rytmu krwawień
– nieprawidłowości z obfitością krwawień
– krwawienia dodatkowe


Mianownictwo nieprawidłowych krwawień:
– menses – fizjologiczna utrata krwi <80ml - amenorrhea primaria - pierwotny brak miesiączki, przed 16 rokiem życia - amennorrhea secundaria - wtórny brak miesiączki przez okres dłuższy niż 6 miesięcy - menorrhagia - >80ml
– polimenorrhagia – długość cyklu <21 dni - oligomenorrhagia - cykle>36 dni
– metrorrhagia – krwawienie poza cyklem
– menometrorrhagia – nieregularne, obfite krwawienia miesięczne

Fizjologiczny brak miesiączki
– przed menarche
– podczas ciąży
– podczas laktacji
– po menopauzie
Pierwotny brak miesiączki
– zespół Turnera
– dysgenezja gonad
– brak macicy, pochwy
– brak lub niedorozwój jajników
– zarośnięcie błony dziewiczej, pochwy, szyjki macicy
– hiperprolaktynemia, prolactinoma
– pierwotna niedoczynność tarczycy
– wrodzony zespół nadnerczowo-płciowy
– choroba Cushinga
Wtórny brak miesiączki
– stres
– dieta
– wyczynowo uprawiony sport
– intensywna praca
– zmiany klimatyczne, stref czasowych
– przedwczesne wygaśnięcie czynnności jajników
– zespół Steina i Leventhala
– zrosty w macicy, szyjce, pochwie
– anoreksja, bulimia
– guzy mózgu
– hiperprolaktynemia
– zespół Sheehana
– choroby tarczycy
– zespół Cushinga