Wskaźnik Pearla


   Wskaźnik opracowany przez R. Pearla w 1932 roku określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Wskaźnik podaje liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet używających tej samej metody antykoncepcji.

   Należy mieć na uwadze, iż skuteczność danej metody zależy od różnych czynników, w tym dyscypliny partnerów i jakości stosowanych środków, dlatego też istnieją znaczne rozbieżności wskaźnika Pearla dla niektórych metod. Wskaźnik Pearla uwzględnia przypadki niewłaściwego stosowania danego środka antykoncepcyjnego.

   Przykładowe wskaźniki: metoda termiczna: 1-20, metoda “kalendarzyka małżeńskiego”: 14-40, antykoncepcja hormonalna: 0,2 – 1, prezerwatywa: 2-15 (w znacznym stopniu wskaźnik zależy tu od jakości używanego środka).