Alergia


   Alergia jest reakcją organizmu na oddziaływanie różnych obcych substancji, określanych mianem alergenów. W reakcjach alergicznych uczestniczy układ immunologiczny. Współcześnie uważa się, że alergia jest nieprawidłowym przejawem odporności, charakteryzującym się uszkodzeniem własnych tkanek w wyniku typowej reakcji odpornościowej.


Częstość występowania chorób alergicznych w Polsce rośnie szczególnie wśród dzieci mieszkających w wielkich miejskich a najczęstszą postacią alergii jest obecnie alergiczny nieżyt nosa, który często współwystępuje z astmą oskrzelową lub wyprzedza jej pojawienie się. Choć sam nie jest chorobą śmiertelną, to w znacznym stopniu upośledza jakość życia


Najczęstszymi przejawami alergii są:

 • sezonowy katar sienny,
 • całoroczny nieżyt nosa,
 • astma,
 • pokrzywka i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,
 • uczulenia na pokarmy,
 • uczulenia na żądła pszczół i os,
 • anafilaksja (wstrząs anafilaktyczny).

Alergia ma podłoże genetyczne, bardzo często występuje rodzinnie. Żeby jednak doszło do ujawnienia się alergii, predysponowana dziedzicznie do niej osoba musi się bardzo wcześnie, jeszcze w wieku niemowlęcym, zetknąć z substancją uczulającą – alergenem, i to w odpowiednio dużym stężeniu.

Ogromną rolę odgrywają współczesne zanieczyszczenia, szczególnie atmosfery, wyziewy z elektrowni, silników. Nasilą ją objawy u chorych na astmę i katar sienny, sezonowy i całoroczny. Szczególnie niebezpieczna jest mieszanka składająca się z dwutlenku siarki, tlenków azotu i drobnych cząsteczek emitowanych przez silniki Diesla. Dużą rolę w nasilaniu się alergii odgrywają zanieczyszczenia domowe: kurz, preparaty czyszczące, rozpuszczalniki, aerozole, kosmetyki, wyziewy z kuchni, palenie papierosów.

Najbardziej pospolitymi alergenami są:

 • odchody roztoczy kurzu domowego – astma, katar sienny,
 • pyłki traw i drzew – katar sienny, astma,
 • zarodniki pleśni – katar sienny, astma,
 • składniki sierści zwierząt domowych – katar sienny, astma, zmiany skórne,
 • produkty mleczne, jaja, ryby, orzeszki ziemne, owoce (np. truskawki),
 • a także leki (np. penicyliny) – objawy żołądkowo-jelitowe, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, anafilaksja,
 • jady os i pszczół (pokrzywka, anafilaksja).
 • Niektóre alergie ujawniają się częściej w wieku niemowlęcym (alergie pokarmowe, zapalenia skóry), inne w dziecięcym (astma), jeszcze inne u nastolatków (katar sienny) lub u osób dorosłych (pokrzywka, uczulenie na jady, wyprysk alergiczny).

This entry was posted in Alergie.