Inseminacja

   Inseminacja jest najprostszą z technik wspomaganego rozrodu. Wyróżniamy inseminację domaciczną nasieniem partnera (IUI – intrauterine insemination), nasieniem dawcy (AID – artifical donor insemination), inseminację naszyjkową oraz „dojajowodową”(fallopian tube perfusion). Inseminacja naszyjkowa powinna być stosowana wyłącznie jeśli jedynym problemem dotyczącym płodności...

Zespół napięcia przedmiesiączkowego PMS

   Zespół napięcia przedmiesiączkowego (Premenstrual syndrome, PMS) – zespół objawów psychicznych, fizycznych i emocjonalnych występujący kilka do kilkunastu dni przed menstruacją, i ustępujący z chwilą jej rozpoczęcia. Nie jest pewne, co tak naprawdę wywołuje ZNP, jednak uważa się, że jest on...

Zapłodnienie

   Zapłodnienie – zlanie się jąder komórek rozdrodczych (męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.    U ssaków, w tym człowieka, zapłodnienie jest skutkiem kopulacji pomiędzy osobnikami przeciwnych płci. Warunkiem zapłodnienia jest wniknięcie plemnika do komórki jajowej. Zapłodnienie...

Zaburzenia miesiączkowania

   Zaburzenia miesiączkowania są przyczyną znacznych dolegliwości fizycznych. Co piąta kobieta zgłasza się do ginekologa z powodu nieprawidłowych krwawień. Zaburzenia miesiączkowania dzielimy na: – nieprawidłowości rytmu krwawień – nieprawidłowości z obfitością krwawień – krwawienia dodatkowe

Wskaźnik Pearla

   Wskaźnik opracowany przez R. Pearla w 1932 roku określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Wskaźnik podaje liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet używających tej samej metody antykoncepcji.    Należy mieć na uwadze, iż skuteczność danej metody zależy od różnych czynników,...