Interpretacja wyników badania moczu


W poniższym artykule przedstawiamy niektóre z parametrów krwi, opis i wartości uznawane za prawidłowe dla kobiet (K) i mężczyzn (M)


Ilość dobowa moczu
Zależy głównie od ilości wypijanych płynów, układu termoregulacji i funkcjonowania układu moczowego.
Norma: 0.6 – 2.0 l/dobe


Gęstość względna moczu
Zależy głównie od ilości przyjmowanych płynow, obecności substancji stałych w moczu i zdolności nerek do zagęszczania moczu.
Norma: zwykle: 1.016 – 1.022 kg/l (N/l), po 24 h nieprzyjmowania płynów: 1.026 – 1.035 +/- 0.4 kg/l


Zabarwienie moczu
Zależy od obecności substancji barwnikowych i od gęstosci względnej.
Norma: przejrzysty, słomkowy
Zmiany: mętny, żółtobrązowy, krwisty, czerwonobrązowy, zielony, niebieski, czarny, fioletowy, pomarańczowy


Odczyn moczu
Zależy od substancji obecnych w moczu, na co wpływ mają głównie odżywianie i stany chorobowe.
Norma: lekko kwaśny, pH (średnio) = 6.2, pH (min-max) = 4.6 – 8.0


Białko
U osób zdrowych ilość białka wydalanego z moczem nie przekracza 100 mg w ciagu 24 h, średnio wynosząc 40 – 80 mg. Taka ilość jest z reguły nie do wykrycia przy zastosowaniu rutynowych metod.
Norma: białko – nb (nieobecne)
Białkomocz to stan wydalania z moczem ponad 150 mg białka na dobę.


Urobilinogen
Jego stężenie świadczy głównie o czynności wątroby i dróg żółciowych oraz o metabolizmie hemoglobiny.
Norma: urobilinogen – N (norma)


Cukier
W prawidłowym moczu zawarte są niewielkie ilości węglowodanów.
Norma: cukier – nb (nieobecny)


Związki ketonowe
W jednorazowej próbce moczu obecność związków ketonowych jest najczęsciej efektem stanu gorączkowego, wymiotów, głodzenia, a także przy stosowaniu diety ubogocukrowej, a bogatotłuszczowej. Rzadszymi przyczynami są cukrzyca i mocznica.
Norma: związki ketonowe – nb (nieobecne)


Krwinki czerwone – Erytrocyty (E)
W prawidłowym obrazie moczu krwinek czerwonych nie powinno być więcej niż
Norma: 0 – 3 wpw (w polu widzenia)
Krwinkomocz – obecność krwinek czerwonych wykryta w badaniu osadu moczu.
Krwiomocz – obecność krwi w moczu uchwytna gołym okiem.


Krwinki białe – Leukocyty (L)
Norma: 3 – 5 wpw (w polu widzenia)


Wałeczki
Są to odlewy cewek nerkowych i w prawidłowym moczu wystepować może niewielka liczba wałeczkow szklistych.
Niektóre inne rodzaje wałeczków to: nabłonkowe (świeże, gruboziarniste, woskowe, tłuszczowe, szerokie, z komórek nowotworowych), śluzowe, hemoglobinowe, mioglobinowe, globinowe, z białka Bence-Jonesa, rzekome (zbite kryształy, zaglutynowane krwinki, zwyrodniałe plemniki, inne artefakty).


Kryształy
W prawidłowym moczu kwaśnym występować mogą kryształy kwasu moczowego, moczanów i szczawianu wapniowego.
W prawidłowym moczu zasadowym mogą być obecne kryształy moczanu amonowego, fosforanu amonowo-magnezowego, fosforanu wapniowego, oraz węglanu wapniowego.


Bakterie
Pochodzą najczęściej z zanieczyszczeń zewnętrznych i dlatego ważny jest sposób pobierania moczu do analizy. Otóż należy pobrać mocz z tzw. strumienia środkowego (czyli nie na początku i nie na końcu oddawania moczu) po dokładnym umyciu okolicy cewki moczowej. Jeżeli mimo prawidłowego sposobu pobrania, w moczu występują bakterie, świadczyć to może o zakażeniu któregoś z odcinków układu moczowego (cewki moczowej, pęcherza, miedniczki nerkowej lub nerek).
Norma: bakterie – nb (nieobecne)