Interpretacja wyników badania krwi


W poniższym artykule przedstawiamy niektóre z parametrów krwi, opis i wartości uznawane za prawidłowe dla kobiet (K) i mężczyzn (M)


Azot mocznikowy
Badanie stężenia azotu mocznikowego używane jest głównie do oceny funkcji nerek.
Norma we krwi: 7.1-16.3 mmol/l (10-23 mg%)


Cholesterol
Jest to związek sterolowy występujący w osoczu w alfa- i beta-lipoproteinach, którego stężenie rośnie przy spożywaniu pożywienia bogatoenergetycznego, a zwłaszcza węglowodanów, mający wpływ na ryzyko wystąpienia miażdżycy. I tak – zmniejszenie poziomu cholesterolu o 1% powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej o 2%. LDL – to jest frakcja dodatnio korelująca z występowaniem choroby wieńcowej – wraz ze wzrostem poziomu rośnie ryzyko… Inne czynniki ryzyka – nadwaga, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów, płeć męska, kobiety po menopauzie, stresy, siedzący tryb życia, mają również duży wpływ na badania laboratoryjne.
Norma: Uznaje się pewne ogólne zalecenia

  • do 200 mg% uznaje się za prawidłowe
  • od 200 mg% do 250 mg% – podwyższone
  • powyżej 250 mg% – nieprawidłoweGlicerydy
Tłuszcze obojętne są głównymi składnikami chylomikronów – związków białkowo- tłuszczowych odpowiedzialnych za transport tłuszczów we krwi (w uproszczeniu z jelit do wątroby). Stąd ich podwyższone stężenie występuje przede wszystkim po posiłkach.
Norma: Glicerydy (ok. 90% to trójglicerydy – TG) – ich prawidłowe stężenie w osoczu waha się w granicach 30-300 mg% (sic!). Średnio wynosi u kobiet 140(+-60) mg%, u mężczyzn 170(+-100) mg%…


Lipoproteiny alfa-1 (o wysokiej gęstości – HDL)
Stanowią 17 – 30% lipoprotein, zawierają ok. 2% cholesterolu. Uważa się, że HDL jest odpowiedzialny za usuwanie cholesterolu ze ścianek naczyń.


Lipoproteiny beta (o niskiej gęstosci – LDL)
Stanowią 48 – 75% lipoprotein, a zawierają ok. 50% cholesterolu. LDL ma działanie odwrotne od HDL, a LDL-cholesterol stanowi główny czynnik ryzyka miażdżycy.


Mocznik
Stężenie mocznika w osoczu zależy od ilości białka w diecie oraz od zdolności nerek do jego (mocznika) wydalania.
Norma: Przy diecie zawierającej 1 g białka / kg masy ciała (m.c.) stężenie azotu mocznika we krwi wynosi ok. 8.6 mmol/l (12 mg%). Spożycie białka w ilości ok. 2 g /kg m.c powoduje wzrost do ok. 14.2 mmol/l (20 mg%).


OB (Odczyn Biernackiego)
Opadanie krwinek w surowicy uzależnione od fizycznych i chemicznych własności krwi. Określany po 1, a czasem też i 2 godzinach
Norma: K do 12 mm, M do 8 mm (po 1 h)


HEMATOKRYT (Ht, HCT)
Stosunek objętościowy erytrocytów do osocza krwi, określany jako % objętości krwinek w pewnej objętości krwi
Norma: K 37-47%, M 40-54%


HEMOGLOBINA (Hb, HGB)
Ilość barwnika krwi wiążącego tlen i dwutlenek węgla. Określana w gramach na 100 ml [g%] lub w milimolach na litr [mmol/l]
Norma:
K 6.82-9.31 mmol/l (11.0-15.0 g%)
M 7.45-10.55 mmol/l (12.0-17.0 g%)


ERYTROCYTY (Krwinki czerwone – E, RBC)
Erytrocyty dzięki swemu kształtowi i zawartości hemoglobiny służą wymianie gazowej (przenoszeniu tlenu i dwutlenku węgla).
Normy:
K 4.8 +/- 0.8 T/l (4.8 +/- 0.8 M/ul)
M 5.4 +/- 0.8 T/l (5.4 +/- 0.8 M/ul)


Średnia objętość w fl (MCV)
82 – 92


Średnia masa Hb w pg (fmol) (MCH)
1.8 – 2.2 (27 – 31)


Średnie stężenie Hb w % (mmol/l) (MCHC)
20 – 21 (32 – 34)


Grubość w um
1.7 – 2.5


Średnica w um
6.0 – 9.0


TROMBOCYTY (Płytki krwi – T, PLT)
Płytki krwi biorą udział w procesie hemostazy, krzepnięciu krwi, a także magazynują i transportują niektóre aminy (m. in. serotoninę, adrenalinę)
Norma: 150 – 300 G/l (K/ul)


LEUKOCYTY (Krwinki białe – L, WBC)
Krwinki białe odgrywają bardzo ważną rolę w mechanizmach obronnych ustroju.
Norma: 4.0 – 10.0 G/l (K/ul)


We krwi obwodowej znajduje się kilka rodzajów krwinek białych. Ich liczbę określa się zwykle w procentach (%) lub w wartościach bezwzględnych (G/l).
1. granulocyty obojętnochłonne
— postacie młode(“młode”): 0 – 1 % (0 – 0.1 G/l)
— postacie pałeczkowate (“pałki”): 3 – 6 % (0.18 – 0.48 G/l)
— postacie podzielone (“podz”): 56 – 66 % (3.4 – 5.2 G/l)


2. granulocyty kwasochłonne (“kw”)
2 – 4 % (0.12 – 0.32 G/l)


3. granulocyty zasadochłonne (“zas”)
0 – 0.5 % (0.02 – 0.04 G/l)


4. limfocyty (“lim”)
20 – 45 % (1.2 – 2.7 G/l)


5. monocyty (“mono”)
4 – 8 % (0.24 – 0.28 G/l)